Het streven naar geluk is in onze Westerse maatschappij terechtgekomen in het hoekje van self-help en zweverige types. Bhutan is het enige land ter wereld dat serieus werk maakt van het geluksgevoel van de inwoners. Het land maakte er een VN-resolutie van, die werd ondersteund door 68 landen.

Reclamecampagnes laten je geloven dat geluk te koop is, waarbij de mate van geluk wordt uitgedrukt in een bedrag in euro’s of dollars. Of je er daadwerkelijk gelukkig van wordt, blijft meestal buiten de discussie omdat we het antwoord op die vraag eigenlijk al weten. Bhutans vierde koning, Jigme Singye Wangchuck introduceerde in 1972 daarom de term Gross National Happiness, oftewel: Bruto Nationaal Geluk (BNG). Het ietwat vage begrip oogstte in eerste instantie vooral veel kritiek, omdat de meetbaarheid ervan subjectief zou zijn. De koning definieerde vier pijlers waarop het BNG gebaseerd moet worden:

  • bevordering van billijke en duurzame sociaal-economische ontwikkeling;
  • behoud en bevordering van culturele waarden;
  • behoud van het natuurlijke milieu;
  • goed bestuur van ondernemingen.

Bruto Nationaal Geluk

In 2004 werd met steun van Nederland de eerste conferentie over ‘Gross National Happiness’ gehouden in Bhutan. Sindsdien zijn er meerdere conferenties gehouden en worden er uitgebreide studies gehouden naar het geluk van mensen en hoe landen het kunnen gebruiken als toetssteen voor de mate van welvaart in een land. Zo wordt er gekeken naar koopkracht per hoofd van de bevolking, mate van vervuiling (geluid, verkeer en milieu), lichamelijke en psychische gezondheid van de bevolking, werkomstandigheden, sociale en politieke welvaart.

Je zult begrijpen dat sommige indicatoren haaks zullen staan op economische belangen van bijvoorbeeld farmaceuten of werkgevers, hetgeen het natuurlijk lastig maakt om te komen tot criteria die door een hele maatschappij worden gedragen. Desondanks diende Bhutan de VN-resolutie 65/309 in. Hierin wordt geluk benoemd als menselijk doel en wordt gesteld dat het Bruto Nationaal Product onvoldoende uitdrukking geeft aan het welzijn en geluk van mensen. Maar liefst 68 landen steunden de resolutie en daarmee is (het streven naar) ‘geluk’ goed op weg een officieel mensenrecht te worden.

Top 10 meest gelukkige landen ter wereld

Bhutan is sinds 1972 opgeklommen tot de top van de meest gelukkige landen ter wereld. Om het land te bezoeken moet je overigens wel een beetje geluk hebben in materieel opzicht. Het prachtige land beschermt haar cultuur en natuur namelijk op een bijzondere manier tegen massa-toerisme (en de bijbehorende invloeden die het heeft op de bevolking). Wil je Bhutan met eigen ogen zien, dan kost je dat namelijk $ 250,- per dag. In die prijs zijn wel alle maaltijden, overnachtingen, transport, tripjes en gids inbegrepen, maar toch. Voor dat geld kun je ook thuis op de bank zitten in Nederland: wij prijken namelijk ook al een jaar of wat in de top 10 van meest gelukkige landen ter wereld. Maar misschien weten we gewoon niet beter. 😉

Wist je trouwens dat je gelukkiger kunt worden door één woord wat vaker hardop uit te spreken? Lees het hier. Of bekijk deze video over een jongen die gelukkiger werd door een miljoenendeal af te slaan!

Photo-credit: Jean-Marie Hullot